การตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มาตรา 32 ทวิ

ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงนอกจากจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมใน 4 เรื่องต่อไปนี้คือ การออกแบบ การอนุญาตก่อสร้าง การก่อสร้าง และการใช้อาคาร หลังจากที่สร้างเสร็จในระหว่างการใช้จะต้องมีการตรวจสอบอาคารตามข้อกำหนดด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือผู้ที่อาศัยในอาคารดังกล่าว

ในเรื่องของการตรวจสอบอาคารที่เข้าข่ายซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 32 ทวิ ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  เจ้าของอาคารจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยมีสิ่งที่ต้องทราบตามนี้

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

1 อาคารสูง
2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
3 อาคารชุมนุมคน
4 โรงมหรสพ
5 โรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
6 สถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้น
7 อาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2000 ตารางเมตรขึ้นไป
8 อาคารโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5000 ตารางเมตรขึ้นไป
9 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สู่งจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

การตรวจสอบอาคารต้องทำเมื่อใดบ้าง

การตรวจสอบอาคารแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การตรวจสอบประจำปี และการตรวจใหญ่ซึ่งจะต้องตรวจสอบทุก 5 ปี โดยมีสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือ ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างของอาคารและระบบความปลอดภัยต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

สำหรับอาคารที่ต้องการตรวจสอบอาคารเพื่อยื่นกับหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อ บริษัท ธนัช – ธนัตถ์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารถูกต้องตามกฏหมายได้ที่ 081-995-5962, 087-169-0777

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sponsored :

บริษัท ธนัช – ธนัตถ์ จำกัด

รับออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน และก่อสร้างบ้าน โรงงาน อาคารทุกชนิด

ติดต่อโทร. 081-995-5962, 087-169-0777

Facebook : Tanat – Tanat

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *